کارت ورود به جلسه دهیاران(استان آذربایجان شرقی)-1397