تاریخ : سه شنبه 7 بهمن 1399     |     کد : 656

جلسه شورای آموزشی برگزار گردید .

برگزاری جلسه شورای آموزشی

با حضور رئیس مرکز و مدیران گروه و اعضای شورا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، جلسه شورای آموزشی مرکز با حضور رییس ، مدیران گروه و اعضای شورا برگزار گردید.
ارتقاء سطح آموزشی مرکز و تعیین جهت گیری های توسعه آموزش از جنبه های کیفی و کمی بخشی از مباحث اعضاء جلسه بود .
در این جلسه موضوعات مورد نظر دبیرخانه شورا  شامل درخواست معادل سازی دروس ، درخواست بازگشت به تحصیل ،درخواست های فارغ التحصیلی دانشجویان ، درخواست سنوات تحصیلی و سایر موارد آموزشی بررسی و بر اساس آیین نامه ها ، قوانین و دستورالعمل های آموزشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید و برخی موارد به شورای آموزشی استان منعکس گردید.
در این جلسه با ابلاغ جداگانه ای از طرف دکتر علیرضا سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز اعضای شورای آموزش مرکز معرفی شدند.
  
 


PDF چاپ چاپ