تاریخ : چهارشنبه 7 آبان 1399     |     کد : 644

نشست صمیمی

ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با همکاران

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش، رئیس  مرکز آموزش  علمی کاربردی  شهرداری تبریز با مدیران و همکاران مرکز آموزش نشستی در ارتباط با حوزه های اداری،آموزشی(دوره های عالی ،کوتاه مدت استانداری ها،شهرداری ها و امور مالی)برگزار کردند.
در ابتدای جلسه دکتر سلطانی ضمن  تشکر از خدمات  و زحمات  همکاران با اشاره  به شرایط حاکم ناشی  از شیوع ویروس  کرونا  که تمام  جوامع  و به طبع  آن  مراکز علمی وآموزشی را نیز تحت  تاثیر  قرارداده  تمهیدات  و اقدامات  صورت  گرفته  توسط شهرداری تبریز  و به خصوص  اقدامات مرکز آموزش  را بسیار مناسب  و قابل  تقدیر  در ارائه خدمات به شهروندان توصیف کردند.
ایشان  راه اندازی  مراکز نو آوری  و استاراپ  ها را  یکی از مهمترین اقدامات عصر
حاضر قلمداد کرده و خواستار  توجه همکاران  و اساتید  به توسعه  تکنولوژی   و به تبع  آن تولید محصول برای رفع نیازهای جامعه و مراکز  آموزشی  شد
رئیس مرکز آموزش  علمی کاربردی  شهرداری تبریز،  نظم برگزاری  کلاس های  مجازی  از طریق  LMS  توسط این مرکز به واسطه گزارش های صورت گرفته را فوق العاده و از مسئولین مربوطه  این بخش  قدردانی  کرد.
در پایان نشست، هریک  از همکاران  و مدیران  واحد ها  دیدگا ه های  خود  در ارتباط با مسائل  آموزشی  را بیان  کردند.

 


PDF چاپ چاپ