تاریخ : چهارشنبه 16 مهر 1399     |     کد : 642

بازدید رئیس دانشگاه آزاد استان

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی ضمن بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز بر توسعه همکاری های مشترک در حوزه های علمی و پژوهشی تاکید کرد.
دکتر جوانپور توسعه در حوزه های مختلف فنی و صنعتی را در گرو آموزش مناسب و ایجاد فضاهای لازم پژوهشی دانسته و از مرکز آموزش شهرداری تبریز به خاطر توجه به آموزش های مهارت محور قدردانی کرد.
دکتر علیرضا سلطانی ضمن تشکر از حضور رئیس دانشگاه آزاد استان، در ارتباط با برگزاری مجازی دوره های عالی آموزشی و کوتاه مدت در ایام کرونایی توضیحاتی ارائه دادند.
 
 


PDF چاپ چاپ