تاریخ : پنجشنبه 27 شهريور 1399     |     کد : 637

انتخاب مدیر گروه رشته مدیریت

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

جلسه انتخاب مدیر گروه رشته مدیریت مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با حضور رئیس مرکز آموزش و اساتید محترم رشته مدیریت ، روز دوشنبه مورخ 99/06/24 برگزار گردید و  جناب آقای محمد آرا بعنوان مدیر گروه رشته مدیریت انتخاب شد.

 
 


PDF چاپ چاپ