تاریخ : شنبه 25 مرداد 1399     |     کد : 634

تقدیر دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش،دکتر امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اهداء لوح سپاس از ریاست و همکاران مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز به خاطر موفقیت و کسب رتبه برتر در سطح بندی مراکز علمی کاربردی کشور از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز تقدیر کردند،توجه به برنامه های کلان دانشگاه جامع برای ارتقا کیفیت و فراهم آوردن زمینه های مناسب آموزشی های مهارتی از محورهای مورد تاکید رئیس دانشگاه جامع در این لوح سپاس بوده است.
 


PDF چاپ چاپ