تاریخ : پنجشنبه 23 مرداد 1399     |     کد : 633

تقدیر مدیر عامل محترم سازمان قطار شهری تبریز

از رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، جناب سردار مهندس  مصطفی  مولوی مدیر عامل پر تلاش و توانمند  سازمان  قطار شهری تبریز  با حضور  در مرکز آموزش علمی کاربردی  شهرداری تبریز  با اهداء لوح سپاس  از زحمات  دکتر  علیرضا سلطانی  و همکاران  ایشان  به خاطر کسب  رتبه  برتر کشوری  تقدیر و تشکر  کردند.
مهندس مولوی این  انتخاب را ناشی از  توجه ویژه به افزایش  فضای  دانش و بینش و بشارت دهنده  محیطی  پویا  و سرشار  از شور و نشاط  علمی عنوان کردند. ایشان این موفقیت  بزرگ  را نتیجه  هزاران  تلاش  کوچک  و عادی مجموعه یاد کرده که بدون شک به واسطه تلاشهای بسیار زیاد مجموعه همکاران مرکز آموزش و قابلیت های آنها بدست آمده است .
رئیس مرکز آموزش از جناب مهندس مولوی که از جانبازان جنگ تحمیلی و از یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشد به خاطر این حضور تشکر کردند.


PDF چاپ چاپ