تاریخ : پنجشنبه 16 مرداد 1399     |     کد : 632

انتخاب مدیر گروه رشته معماری و شهرسازی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش در جلسه انتخاب مدیر گروه معماری و شهرسازی،خانم الهام حاتمی به عنوان مدیر گروه انتخاب گردید.


 


PDF چاپ چاپ