تاریخ : چهارشنبه 8 مرداد 1399     |     کد : 628

کسب جایگاه برتر مرکز آموزشی

افتخاری دیگر برای استان و مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

کسب عنوان جایگاه برتر مرکز آموزشی در بین مراکز علمی کاربردی کشور

به گزارش  روابط عمومی  مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، با توجه به ارزیابی  های سالانه  از طرف  دانشگاه  جامع علمی کاربردی کشور ،  مرکز آموزش علمی کاربردی  شهرداری تبریز به عنوان    مرکز آموزش  برتر در سطح  کشور  انتخاب  و معرفی  شد.
 دکتر سلطانی  رئیس  مرکز آموزش  علمی کاربردی شهرداری  تبریز ،  این موفقیت  بزرگ  را  حاصل  تلاش  جمعی  تمامی  همکاران  و اساتید  دانسته  و این افتخار  را برای  استان  و ادامه  مسیر  آموزش  بسیار  ارزشمند  و با اهمیت  عنوان کرد
در این ارزیابی مراکز  بر اساس مدلی مشتمل  بر 8 عامل، 85 ملاک و 183 نشانگر،  ارزیابی  و با احتساب امتیازات  کسب شده ، تعیین سطح  شدند که مرکز آموزش علمی کاربردی  شهرداری  تبریز  از بین 478 مرکز  به عنوان  مرکز آموزش  علمی کاربردی برتر در سطح کشور و بالاتر از مراکز علمی کاربردی تهران ، خراسان ، فارس و ... قرار گرفت .

 


PDF چاپ چاپ