تاریخ : شنبه 31 خرداد 1399     |     کد : 621

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

قابل توجه دانشجویان

زمانبندی انتخاب واحد برای کلیه مقاطع تحصیلی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، زمانبندی انتخاب واحد برای دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 به شرح زیر می باشد .

 


PDF چاپ چاپ