تاریخ : شنبه 27 ارديبهشت 1399     |     کد : 616

مدیر امور اداری

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ، دکتر علیرضا سلطانی رئیس مرکز آموزش طی حکمی آقای حامد کوولی را به عنوان مدیر امور اداری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز منصوب نمودند .
در متن ابلاغ دکتر سلطانی معیار های توسعه یافتگی اداری را تدوین دستورالعمل های مناسب سازمانی ، تنظیم و تشریح وظایف کارکنان، ارائه راهکارهای لازم برای بهبود روش ها، تحول اداری و توسعه منابع انسانی ، توجه به امور رفاهی کارکنان ، برنامه ریزی و نظارت بر عملکردها ، اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی و سلامت در محیط کار، حفاظت از اموال، توجه به نظافت و بهداشت مجموعه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با خدمات اداری برای همکاران، مدیران اداری شهرداری ها و سازمانها جهت بهره برداری بهینه از منابع و امکانات و ارتقاء کیفیت خدمات سازمانی  را عنوان کردند.


PDF چاپ چاپ