تاریخ : شنبه 20 ارديبهشت 1399     |     کد : 615

غربالگری پرسنل

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

 به گزارش روایط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، طرح غربالگری کلیه پرسنل مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با انجام آزمایشات ادواری و تست کرونا توسط همکاران خدوم اداره سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز انجام گرفت.PDF چاپ چاپ