تاریخ : يکشنبه 25 اسفند 1398     |     کد : 610

قدردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری وزارت کشور

قدردانی از ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

قدردانی رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری وزارت کشور از دکتر سلطانی ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، رئیس موسسه آموزش عالی مدیریت شهری وزارت کشور طی نامه ای از تلاش های دکتر سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز به منظور توسعه و تنوع آموزش های کوتاه مدت در سال 98 قدردانی نمود.