تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398     |     کد : 609

برای دومین بار انجام شد .

ضد عفونی اماکن مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، برای دومین بار به منظور پیشگیری از بیماری های واگیردار کلیه فضاهای آموزشی  مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ضد عفونی گردید .