تاریخ : دوشنبه 28 بهمن 1398     |     کد : 606

افتتاحیه نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

به روایت تصویر