تاریخ : سه شنبه 8 بهمن 1398     |     کد : 600

حضور دکتر علیرضا سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

در برنامه تلویزیونی " تبریزیم"

به گزارش روابط عمومی  مرکز آموزش  علمی کاربردی شهرداری تبریز دکترعلیرضا سلطانی  با حضور  در برنامه تلویزیونی تبریزیم که با محوریت آشنایی با رویداد استارتاپ  ویکند شهرداری تبریز  که در بهمن ماه جاری برگزار می شود به تشریح موضوعات، شرایط  و نحوه  شرکت  در این رویداد مهم پرداختند، دکتر سلطانی با اشاره بر نقش فناوری درپیشرفت و توسعه شهری برگزاری  این چنین رویداد هایی که ایده هایی نو و خلاق را به واسطه حضور گروه ها و افراد صاحب نظر  و متخصص ارائه می گردد، برای توسعه  شهری لازم  دانستند، ایشان  از تمامی گروه ها  و افرادی که قابلیت ارائه طرح  های  نو و خلاق در زمینه های ترافیک و حمل و نقل  شهری، سیما و منظر، زیباسازی شهری و همچنین  در حوزه  پسماند  دارند ،به حضور و شرکت در  این رویداد  مهم دعوت کردند. در پایان  این گفتگو دکتر سلطانی در پاسخ به سوال مجری به تشریح عملکرد مرکز آموزش  علمی کاربردی  شهرداری تبریز  از آمار  و نحوه  برگزاری  دوره های کوتاه مدت توسط این مرکز پرداختند.