تاریخ : دوشنبه 23 دي 1398     |     کد : 598

نشست اساتید و ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به‌منظور تبادل‌نظر و هماهنگی‌های لازم بر تشکیل کار گروه‌های مختلف علمی

به گزارش  روابط عمومی  مرکز آموزش  علمی کاربردی  شهرداری تبریز، نشست  اساتید  و رئیس مرکز آموزش  به‌منظور  تبادل‌نظر  و هماهنگی‌های لازم  جهت اجرایی  نمودن  نظر شهردار محترم تبریز  مبنی  بر تشکیل کار گروه‌های  مختلف علمی برای ارائه دیدگاه‌های مناسب در توسعه شهری برگزار شد.
دکتر علیرضا سلطانی  رئیس مرکز آموزش  علمی کاربردی  شهرداری تبریز  با اشاره  به حضور  استاندار محترم آذربایجان شرقی و شهردار تبریز  در نشست های  اخیر مرکز آموزش و برکات ناشی  از این حضور  برای  مجموعه،  از اساتید برای تشکیل کارگروه هایی در ارتباط با حضور آنها و در جهت حل نیازهای شهری خواستار شد.
وی با توجه به نظر  شهردار محترم تبریز مبنی بر بررسی  موضوعات  و مشکلات  اولویت‌دار شهر و شهرداری پرداختن به موضوعاتی همچون  درآمد پایدار،  افزایش  بهر وری  در محیط کار،  سرمایه‌گذاری  و مشارکت ، حمل‌ونقل  شهری، آسفالت ، آموزش ، زیباسازی  و مبلمان  شهری و حاشیه‌نشینی و اقداماتی از این قبیل را  نیازمند  بررسی  و ارائه   پیشنهادهای راهبردی  به‌صورت  مکتوب  جهت ارائه  به شهرداری تبریز را مهم دانستند .
در ادامه برنامه ، اساتید و همکاران ، تدوین اساسنامه و تشکیل دبیرخانه ( در صورت صلاحدید و ضرورت) و همچنین تشکیل کارگروه‌های مربوط به هر حوزه کاری و ارتباط آن با رشته های تخصصی موجود را مطرح کردند.
با توجه به اهمیت موضوع مقرر گردید در جلسه آینده اساتید محترم مجموعه دیدگاه‌های خود را در ارتباط با خواسته ها و اولویت‌های شهرداری را به‌صورت جمع‌بندی شده در جلسه ارائه نمایند.