تاریخ : يکشنبه 8 دي 1398     |     کد : 596

سمینار نخصصی بتن غلطکی،ضوابط بتن ریزی در هوای سرد و افزودنیهای بتن

در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، سمینار تخصصی بتن غلطکی ضوابط بتن ریزی در هوای سرد و افزودنی های بتن با همکاری مجمع مهندسان جوان در محل همایش مرکز آموزش شهرداری تبریز برگزار گردید.
رئیس انجمن بتن ایران جناب آقای دکتر محسن تدین سخنران ویژه این سمینار تخصصی بود که برای معاونین و کارشناسان حوزه عمران مناطق و سازمان های شهرداری تبریز نحوه بتن ریزی در هوای سرد و افزودنی های بتن مطالبی ارائه نمودند.
لازم به توضیح می باشد برای شرکت کنندگان در این سمینار گواهی حضور صادر خواهد شد.