تاریخ : چهارشنبه 4 دي 1398     |     کد : 595

بازدیدو نشست استاندار محترم آذبایجان شرقی از دوره های ضمن خدمت شهرداران استان در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز(بخش دوم)

به روایت تصویر


PDF چاپ چاپ