تاریخ : چهارشنبه 4 دي 1398     |     کد : 594

قدردانی استاندار آذربایجان شرقی جناب آقای دکتر پور محمدی

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریزPDF چاپ چاپ