تاریخ : چهارشنبه 4 دي 1398     |     کد : 592

نشست صمیمی استاندار

با اساتید مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، طی نشستی استاندار با اساتید مرکز آموزش دیدار و درباره مسائل و مشکلات شهری به بحث و تبادل افکار پرداختند.

در ادامه این برنامه دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی در نشستی که با اساتید مرکز آموزش داشتند، عنوان کرد انتقاد های دلسوزانه را با کمال میل به جان میخریم. ولی باید در کنار ابراز مشکلات، راهکارهای مناسب نیز ارائه گردد و اینجاست که اهمیت دانشگاه خود را نشان میدهد. امروزه یک دانشگاه خوب از چند کارخانه بزرگ حائز اهمیت تر است چرا که دانشگاه ها نیروی انسانی خلاق، متخصص و کارآمد تربیت می کنند. وی خاطر نشان کرد امروزه دانشگاه ها با وجود کمبود دانشجو باید بیشتر  در زمینه های پژوهشی و مطالعاتی قدم برداشته و مسائل و مشکلات جامعه را حل کنند.

 در پایان استاندار آذربایجان شرقی امکانات و تجهیزات مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز را متفاوت از سایر مراکز دانسته، حمایت شهرداری از این مجموعه را برای تحقق اهداف آموزشی متذکر شده و از مجموعه اقدامات مرکز در حوزه های مختلف علمی و آموزشی تقدیر کردند.


PDF چاپ چاپ