تاریخ : يکشنبه 24 آذر 1398     |     کد : 591

بازدید هیات نظارت دانشگاه جامع استانی

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز،هیات نظارت دانشگاه جامع استان در بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز از حوزه های آموزشی،امور مدرسان،فرآیند برگزاری دوره های مختلف آموزشی،فعالیت های انجام شده در بخش های فرهنگی،دانشجویی و تربیت بدنی ابراز رضایت نموده و از تلاشهای صورت گرفته از رئیس مرکز و همکاران تقدیر و تشکر نمودند.
لازم به توضیح می باشد نظارت های دوره ای به صورت مستمر در طول ترم با حضور مسئولان واحد استانی دانشگاه جامع انجام می گیرد.PDF چاپ چاپ