تاریخ : يکشنبه 26 آبان 1398     |     کد : 579

برگزاری دوره های ضمن خدمت شهرداری استان

برگزاری دوره های ضمن خدمت شهرداری های استان در مرکز آموزش شهرداری تبریز

توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، دوره های ضمن خدمت شهرداری های استان بر اساس قرارداد منعقده مابین مرکز آموزش شهرداری تبریز و دفتر امور شهری استانداری آذربایجان شرقی ، در مرکز آموزش برگزار می گردد .
در مرحله اول این دوره ها که از اول آبان ماه آغاز گردیده است دوره های ضمن خدمت برای شهرداران شهرهای استان ، همکاران امور مالی ، اداری ، آتش نشانی و خدمات شهری در حال برگزاری می باشد .PDF چاپ چاپ