تاریخ : يکشنبه 26 آبان 1398     |     کد : 577

هفمین نمایشگاه ربع رشیدی

رونمایی از استارت آپ ویکند تبریز- آرمان شهر تبریز

در هفتمین نمایشگاه ربع رشیدی از استارت آپ ویکند تبریز رنمایی شد ...

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ،از رویداد استارت آپ ویکند شهرداری تبریز که قرار است در بهمن ماه برگزار شود با حضور در هفتمین نمایشگاه ربع رشیدی  و با استقبال مسئولین استانی ، اساتید دانشگاهی و دانشجویان رونمایی شد.
گفتنی است این رویداد با همکاری مجمع مهندسان جوان استان و مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز پی گیری می شود.
استفاده از افراد واحد تخصص و صاحب اندیشه در حوزه مدیریت پسماند،ترافیک و زیباسازی و مبلمان شهری از اولویت های حضور در این نمایشگاه و برگزاری استارت آپ می باشد.

 


PDF چاپ چاپ