تاریخ : پنجشنبه 2 آبان 1398     |     کد : 571

بازدید رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

از هفدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب