تاریخ : دوشنبه 22 مهر 1398     |     کد : 565

شرایط ثبت درخواست میهمان از طریق سامانه آموزشی هم آوا

مهلت درخواست میهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

قابل توجه دانشجویان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، حسب دستور دانشگاه جامع مهلت ثبت درخواست میهمان در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در سامانه آموزشی هم آوا از تاریخ 98/07/20 لغایت 98/07/25 می باشد ، لذا امکان تمدید مهلت درخواست میهمان خارج از تقویم آموزشی مورد اشاره قابل بررسی نخواهد بود .