تاریخ : شنبه 20 مهر 1398     |     کد : 563

جلسه گردهمایی روسای مراکز علمی کاربردی در دانشگاه جامع استان

تمهیدات لازم در ارتباط با توسعه مراکز نوآوری

توسعه مراکز نو آوری در دستور کار مراکز علمی کاربردی استان

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، تمهیدات لازم در ارتباط با توسعه مراکز نوآوری، تدابیر صورت گرفته در مورد آغاز سال تحصیلی و بازدید از مراکز نوآوری سایر شهرها و توجه به اهمیت دوره های کاربینی و کارورزی از محورهای مهم این نشست بود.