تاریخ : يکشنبه 17 شهريور 1398     |     کد : 556

بازدید رئیس و کارکنان مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

از شیرخوارگاه احسان تبریز

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز به همراه رئیس حراست مرکز آموزش و جمعی از کارکنان از شیرخوارگاه احسان با حضور در شیرخوارگاه احسان در منطقه سه تبریز، ساعاتی را در فضای پاک و معصومانه کودکان این مرکز سپری کردند.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ،شیرخوار گاه احسان با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی از چندین سال پیش فعالیت خود را در امر حضانت از کودکان شیرخوار صفر تا شش سال بی‌سرپرست که در مکان‌های از شهر و بعضاً حاشیه‌هایی از آن رها شده است  با اخذ مجوز قضایی و همچنین سازمان بهزیستی پذیرش و نگهداری شبانه‌ روزی از آنان را بر عهده داشته است.
شایان ذکر است شیرخوارگاه احسان، 50 کودک زیر شش سال و شیرخوار بی‌سرپرست و بدسرپرست را تحت پوشش دارد.این شیر خوارگاه احسان تنها مکان نگهداری کودکان صفر تا شش سال در استان آذربایجان شرقی می باشد.