تاریخ : پنجشنبه 14 شهريور 1398     |     کد : 552

نشست هماهنگی انعقاد قرار داد آموزشی

با دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز،نشستی در محل دفتر امور شهری استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر برگزاری دوره های ضمن خدمت شهرداریهای استان توسط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز برگزار گردید.
دراین نشست دکتر  علیرضا سلطانی ریاست مرکز آموزش ضمن اشاره به سوابق موفقیت آمیز این مرکز در برگزاری دوره های کوتاه مدت ،سایر کارگاه ها و دوره های تخصصی و همچنین امکانات و تجهیزات مناسب آموزشی مرکز آموزش بر استفاده از اساتید برجسته شهری و استانی برای برگزاری این دوره ها برای بهره وری مناسب تاکید نمودند.
مهندس علیخانی مدیرکل امور شهری و شورا های استان نیز ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه مرکز آموزش جهت برگزاری دوره های کوتاه مدت بر کار آمد و اثر بخشی ناشی از اجرای این دوه ها برای مدیران و کارکنان شهرداری ها جهت رسیدن به اهداف سازمانی اشاره کرده و شرط هر گونه موفقیت و توسعه سازمانی را در گرو آموزش های موثر نامیدند.
در ادامه این نشست با  جزئیات و نحوه برگزاری دوره ها توسط کارشناسان استانداری،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.