تاریخ : شنبه 9 شهريور 1398     |     کد : 551

کارگاه چالش فضاهای عمومی شهر و کاربرد مانیتورینگ در پیش بینی سیلاب های شهری

به همت گروه معماری و شهرسازی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز و با همکاری مجمع مهندسان جوان، کارگاه آموزشی تخصصی چالش فضاهای عمومی شهر و کاربرد مانیتورینگ در پیش بینی سیلاب های شهری در سالن همایش مرکز آموزش برگزار شد.

 
به گزارش روابط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ،این  کارگاه تخصصی با حضور معاونین خدمات شهری،عمران،شهرسازی و مسئولین فضای سبز مناطق مختلف شهرداری برگزار شد.
  1. بررسی میادین،خیابان ها و پارک ها در راستای حل مشکلات و معضلات ترافیکی و فضای سبز شهری
  2. پر رنگ کردن حضور اجتماعی مردم در فضاهای شهری با بکارگیری تکنیک های طراحی به روزبا تاکید بر مبلمان شهری نوین
  3. تعریف کاربری های شهری مناسب و تاثیرات آن بر ایجاد حس مکان و هویت بخشی
  4. معرفی سبک طراحی Unshape در رویکرد های نوین طراحی شهری و نظافت شهری ،از محور های این نشست بود.
در این نشست در خصوص کاربرد مانیتورینگ در پیش بینی سیلاب های شهری توسط آقای دکتر رسولی و همکاران نیز مطالبی  مطرح گردید.