تاریخ : پنجشنبه 17 مرداد 1398     |     کد : 547

سمینار بازاریابی دیجیتال

در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ،سمینار بازاریابی دیجیتال در تاریخ 98/05/16  در سالن همایش مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با همکاری مجمع مهندسان جوان استان ،دانشگاه تبریز ،اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و معاونت فرهنگی . جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان برای رشته های مدیریت ، حسابداری مرکز آموزش و اعضای مجمع برگزار گردید.