تاریخ : چهارشنبه 19 تير 1398     |     کد : 545

جلسه گردهمایی

روسای مراکز آموزش جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

جلسه گردهمایی روسای مراکز آموزش جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر قالیچی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی؛ روسای مراکز آموزشی استان و تعدادی از همکاران استانی صبح روز سه شنبه مورخه ۱۸ تیر ۹۸ در سالن جلسات شهید محسن حججی استان آذربایجان شرقی برگزار گردید.

قالیچی ضمن قدردانی از زحمات مراکز آموزشی در برگزاری خوب و کیفی امتحانات پایان ترم، بر ضرورت توجه ویژه مراکز آموزشی به کیفی گرایی تاکید کرد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی در ادامه جلسه به موضوعاتی از قبیل تدوین برنامه های مناسب برای حوزه های مختلف آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی؛ توجه ویژه به نحوه ارائه دروس به مدرسان گروه معارف طبق مجوزهای آنها؛ برگزاری مهارتی دوره ها اشاره کرد.

در ادامه جلسه دکتر یوزباشی، معاون علمی واحد استانی، نکاتی در خصوص برگزاری امتحانات و تعطیلی مراکز آموزشی پایان ترم؛ مهندس قلیزاده، رئیس اداره فرهنگی و دانشجویی؛ در خصوص موضوعات فرهنگی، دانشجویی و ورزشی مراکز آموزشی؛ مهندس صادقزاده در خصوص نحوه تکمیل فرم های ارزیابی مراکز آموزشی و آقای تقی زاده، رئیس اداره حراست واحد استانی؛ در خصوص موضوعات امنیتی و حراستی به ارائه گزارش های خود پرداختند.

در ادامه جلسه نیز روسای مراکز آموزشی به ارائه پیشنهادها و راهکارهای خود در تمامی حوزه های کاری پرداختند.