تاریخ : چهارشنبه 19 تير 1398     |     کد : 544

برگزاری شورای پژوهشی دانشگاه

با حضور دکتر قالیچی و اعضای شورا

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ،جلسه شورای پژوهشی دانشگاه جامع با حضور دکتر قالیچی رئیس دانشگاه جامع استانی و اعضای شورا ،روز یکشنبه 16 تیر ماه 98 در دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار گردید.

برخی از موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

                 تصمیم­ گیری نهایی در خصوص برگزاری رویداد شتاب توسط مراکز آموزشی ایدم و ماشین ­سازی

                تصمیم ­گیری نهایی در خصوص برگزاری رویداد شتاب نخودچی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان

                 بحث و بررسی در خصوص برگزاری همایش علمی معماری توسط مرکز آموزش جهاد دانشگاهی

            ارایه گزارش فعالیت­های انجام یافته در مرکز نوآوری کمپرسور متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی کمپرسورسازی