تاریخ : چهارشنبه 12 تير 1398     |     کد : 543

انتخاب مدیر گروه رشته های معماری و شهرسازی

مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز : در جلسه ای که برای تبادل نظر پیرامون مسائل معماری و شهرسازی تشکیل گردیده بود اساتید گروه در حوزه های مختلف مربوط به موضوع به بحث پرداختند،در پایان جلسه اساتید گروه به اتفاق آرا ،خانم دکتر الهام حاتمی را بعنوان مدیر گروه رشته معماری و شهرسازی انتخاب نمودند. در این جلسه از زحمات مدیران گروههای قبلی قدردانی گردید.
 PDF چاپ چاپ