تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398     |     کد : 542

گزارش تصویری

از فرآیند برگزاری امتحانات و بازدید معاون آموزشی دانشگاه جامع کشور و رئیس واحد استانی