تاریخ : شنبه 11 خرداد 1398     |     کد : 540

قوانین آموزشی آزمون متمرکز

10 نکته مهم آزمون متمرکز برای دانشجویان

آزمون تعدادی از دروس در این نیمسال بصورت متمرکز برگزار خواهد شد .

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، طبق بخشنامه دانشگاه جامع تعدادی از دروس رشته های مختلف در نیمسال دوم سال جاری بصورت متمرکز برگزار خواهد شد ، 10 نکته مهم آموزشی آزمون های متمرکز به شرح زیر می باشد :

1. سوالات به صورت تستی می باشد
2. تعداد سوالات 28 و نمره  هرکدام 0.5 و سوالات تستی 14 نمره  دارد
3. شش نمره  از کل  نمرات  درس  توسط  استاد مربوطه  داده می شود
4. مدت برگزاری  آزمون 40 دقیقه  می باشد  و دانشجویان  بایستی  سر وقت  در جلسه امتحان  حاضر  شوند
5. آزمون فاقد نمره  منفی  می باشد
6. سوالات  در دو گروه A ,B  و به صورت  متفارمت ارائه می شود دقت نمائید پاسخنامه  از همان  گروه A , B  باشد
7. امکان  تجدید  نظر وجود نخواهد  داشت
8. پاسخ نامه با مداد نرم مشکی  و جواب  آنها  بایستی کاملا پرشود
9. امضای  پاسخنامه  با خودکار  صورت می گیرد
10. نمره نهایی پس از  بارگذاری  پاسخنامه  در سامانه  و همچنین  درج نمره  توسط  استاد مربوطه  قابل  مشاهده خواهد بود.