تاریخ : سه شنبه 27 فروردين 1398     |     کد : 529

بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و مسئول نظارت استانی

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش، دکتر قالیچی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان به همراه مهندس صادقزاده، مسئول نظارت واحد استانی از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز روز شنبه مورخ ۲۴ فروردین در خصوص موضوعات نظارتی و موارد مربوط به آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مرکز بازدید به عمل اوردند.