تاریخ : يکشنبه 26 اسفند 1397     |     کد : 526

بازدید رئیس واحد استانی

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

 
به گزارش  روابط عمومی  مرکز  آموزش  علمی کاربردی  شهرداری تبریز،  دکتر قالیچی در این بازدید ، در جریان جزئیات فنی و عملی ساخت ماکت پایانه مرکزی تبریز قرار گرفته و ضمن تقدیر از عوامل طراحی و ساخت به تداوم این اقدامات که یکی از اهداف مراکز علمی کاربردی است تاکید کردند .