تاریخ : چهارشنبه 1 اسفند 1397     |     کد : 519

بازدید هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان و هیات نظارت و ارزیابی علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز نمایندگان هیأت نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان وهیات نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور در مرکز آموزش از بخش ها و واحدهای مختلف مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز بازدید نمودند.
در این بازدید محتویات پرونده های دانشجویی طبق چک لیست ابلاغی ،اوراق ،سوالات و حضور غیاب امتحانی ، رعایت سرفصل ها و برنامه های هفتگی و وضعیت حضور و غیاب کلاسی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد مرکز آموزش در حوزه های آموزش ،پژوهش،امور فرهنگی و دانشجویی مطابق با فرم های مورد نظر هیات ،مورد بررسی قرار گرفت.
هیأت ناظر بر عملکرد مراکز علمی کاربردی ضمن ابراز رضایت از مدیریت و سیستم آموزش ،عملکرد مرکز در حوزه های مختلف را مناسب ارزیابی کرده و علمی کاربردی شهرداری را از مراکز مهم و توانمند استان اعلام کردند
.