تاریخ : شنبه 15 دي 1397     |     کد : 514

بازدید سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز

از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، مهندس کریم صادقزاده سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز در جریان عملکرد و فعالیتهای آموزشی و روند امورات مرکز قرار گرفتند.
دکتر سلطانی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با ارائه گزارشی از عملکرد مرکز آموزش ، رشته ها و سیستم های آموزشی،فعالیتهای مرکز آموزش در حوزه های علمی ،پژوهشی،فرهنگی و ورزشی را تشریح نمود.
مهندس صادقزاده طی بازدید از واحد های مرکز آموزش،فعالیتهای جاری دانشجویان رشته های مختلف عمران،معماری و شهرسازی از جمله ساخت ماکت،ساخت سازه های انعطاف پذیر،احجام انتزاعی و کارهای عملی را مشاهده و از فضاسازی عملی برای دانشجویان و اقدامات صورت گرفته تقدیر کردند.