تاریخ : دوشنبه 10 دي 1397     |     کد : 513

نشست بررسی دومین کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی جهان اسلام

پیش نشست برگزاری دومین کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی

نشست بررسی دومین کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی جهان اسلام

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش، در پی برگزاری مناسب اولین کنفرانس ملی عمران ، معماری و شهرسازی جهان اسلام که با استقبال گسترده دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی کشور همراه بود و مقالات متعددی از استان های مختلف به دبیرخانه کنفرانس ارسال شده و اساتید تراز اول رشته های عمران ، معماری و شهرسازی در آن حضور داشتند به منظور تداوم بخشی به این روند علمی و پژوهشی و درخواست اساتید و دانشجویان جهت برگزاری دومین کنفرانس جلسه ای با گروههای علمی و اجرایی برگزار گردید .
با توجه به هماهنگی انجام شده با شهردار محترم تبریز و رئیس علمی کنفرانس و نظر مساعد ایشان جهت برگزاری دومین کنفرانس و چگونگی برگزاری این کنفرانس ، از جمله چگونگی ثبت نام و پذیرش ، محورهای کنفرانس ، استاندارد های مقالات ، برگزاری نمایشگاه جنبی ، کارگروهها و غیره مورد بررسی قرار گرفت .  
دکتر سلطانی ، رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با ارائه تحلیلی از چگونگی برگزاری کنفرانس های علمی و معتبر جهانی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت اولین کنفرانس برگزار شده نسبت به بهبود و ارتقای کیفیت کنفرانس بعدی نکته نظرات خود را اعلام نموده و بیان داشتند دومین کنفرانس بایستی دارای وزن علمی و اجرایی داشته و رویکردها و دیدگاههای جدید را ارائه نماید و مقالات و سخنرانی ها بایستی در محور حل مشکلات و ساماندهی در حوزه های عمران ، معماری ، شهرسازی ، حمل نقل ، محیط زیست ، رهیافت های مربوط به در آمد پایدار و غیره باشد .