تاریخ : پنجشنبه 6 دي 1397     |     کد : 512

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان عمران و علمی کاربردی شهرداری تبریز

در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش،این تفاهم نامه با هدف ارتقای همکاری ها و گسترش تعاملات علمی –تحقیقاتی ،آموزشی و پژوهشی و در راستای ایجاد زمینه مطلوب برای استفاده از ظرفیت و پتانسیل های اجرای بین سازمان عمران و مرکز آموزش منعقد گردید.
از مفاد این تفاهم نامه ،ایجاد امکان بازدید از پروژ های عمرانی،گذراندن دروس کارورزی و استفاده از کارگاه ها و آزمایشگاه های سازمان عمران برای دانشجویان علمی کاربردی در رشته های مرتبط می باشد.
همچنین امکان استفاده از فضاها و امکانات آموزشی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز در جهت آموزش کارشناسان و همکاران و رویداد های علمی- آموزشی سازمان عمران با انعقاد این تفاهم نامه میسر خواهد شد.