تاریخ : چهارشنبه 28 آذر 1397     |     کد : 510

در حاشیه برگزاری نمایشگاه اشتغال ، توسعه و کارآفرینی

بازدید رئیس و مدیران مرکز آموزش از کارخانه ماشین سازی تبریز

تشریح فعالیت کارخانه ماشین سازی تبریز و ....

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، دکتر سلطانی به همراه مدیران مرکز آموزش در حاشیه نمایشگاه اشتغال ، توسعه و کارآفرینی  با حضور در غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز و سالن نمایشگاه از کارخانه ماشین سازی تبریز بازدید نمودند .
در این بازدید مهندس فیروزی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی ماشین سازی تبریز ، چگونگی فعالیت ، تولیدات و صادرات کارخانه را تشریح و از نقش کارخانه ماشین سازی در چرخه فعالیتهای کارگاه ها و کارخانه های دیگر و همچنین سیستم های تولیدی موجود نکاتی را بیان نمودند .