تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397     |     کد : 505

نشست هم اندیشی فرهنگی اساتیدبا حضور دکتر دبیری

در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش،نشست هم اندیشی فرهنگی با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی کلانشهر تبریز،رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز ،مسئول امور فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع و اساتید محترم مرکز آموزش با هدف تبیین نقش مدرسین در اثر بخشی فرهنگی دانشجویان روز چهارشنبه مورخ97/09/07 ساعت16 در سالن همایش مرکز آموزش برگزار گردید.
ابتدای برنامه گزارشی از مجموعه اقدامات فرهنگی مرکزآموزش ارائه گردید و در ادامه آقای دکتر سلطانی از برنامه های که همه ساله در حوزه های فرهنگی برگزار می گردد صحبت نموند.
ایشان به باز تعریف شاخص هایی در ارتباط با مباحث فرهنگی برای اثر بخشی بیشتر آن تاکید کرده و توسعه فرهنگی را زیر بنای توسعه اقتصادی و اجتماعی عنوان کردند.

حجت الاسلام و المسلمین لطف اله زارع زاده مقام شامخ معلم را فراتر از جامعه عنوان کرد و مطرح کردند که جامعه خلاصه شده ای از معلمین ،اساتید و کسانی که اندیشه سازند و فکر به جامعه تزریق می کنند می باشد. و فرهنگ را مجمو عه ای از آداب، دین، معتقدات ، هنر ، حقوق ، اخلاق و  رسومی  كه به جامعه هویت می دهد عنوان نمودند.
دکتر دبیری  با اشاره به ارتقای فرهنگ عمومی که یکی از عناوین مطرح در سطح شهر و دانشگاهها می باشد. گفتند باید توجه خاصی نسبت به برنامه ریزی فرهنگی و ارتقاء مشارکت مردمی در سطح جامعه و مشارکت دانشجویی در دانشگاهها صورت گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز با بیان اینکه یکی از الزمات ترویج فرهنگ در جامعه ،آموزش آن به صورت تئوری و عملی یا مسابقه در آموزش پرورش توسط معلمین و در دانشگاهها توسط اساتید می باشد است عنوان کردند که در نهایت مردم با آشنایی کامل از حقوق شهروندی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی می توانند اثرات مناسبی در ترقی جامعه ایفا کنند.
وی از راه اندازی تشکل های فرهنگی و اجتماعی در جامعه ، و تشکیل شورا یاری در محلات را خبر داد و تشکیل کانون فرهنگی فعال در دانشگاه ها، با حضور اساتید را خواستار شد.
در آخر برنامه از اساتید فعال در حوزه فرهنگی تجلیل بعمل آمد.