تاریخ : پنجشنبه 1 آذر 1397     |     کد : 503

با موافقت دانشگاه جامع کشور؛    

٢ رشته  جدید مرتبط با فعالیت های حوزه قطارشهرى در مرکز آموزش دانشجو جذب خواهد کرد 

با موافقت دانشگاه جامع کشور،۲ رشته جدید مرتبط با فعالیت های حوزه قطار شهری در مرکز آموزش دانشجو جذب خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز،دکتر علیرضا سلطانی با اعلام این مطلب،اظهار داشت:رشته های جدید با هدف بسترسازی برای تامین نیازهای آتی شهرداری تبریز در حوزه حمل و نقل ریلی انجام شده است.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز افزود:این مرکز با داشتن ظرفیت های مناسب آموزشی آماده بهره گیری از تجارب کارشناسان ارشد شرکت بهره برداری قطار شهری در راستای همکاری های بین دو مجموعه است.