تاریخ : سه شنبه 29 آبان 1397     |     کد : 502

حضور رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

در برنامه رادیویی شهر تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ،برگزاری دوره های ضمن خدمت بخشداران و دهیاران استان آذربایجان شرقی محور اصلی گفتگوی رئیس مرکز با رادیو شهر بود،در این دوره ها که بیش از 1900 نفر در هر دوره آموزشی تحت پوشش قرار گرفته اند،مباحثی همچون مدیریت بودجه،قوانین شوراها و دهیاری ها،بهسازی فضای روستایی،مدیریت پسماندو... برگزار گردیده است.

بخش دیگر سخنان رئیس مرکز به اخذ مجوز برگزاری دوره های ایمنی و برق مترو بر می گشت که اخیرا ً برگزاری دوره های عالی آنها توسط دانشگاه جامع به مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز واگذار شده است.