تاریخ : سه شنبه 29 آبان 1397     |     کد : 501

با همکاری مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز و شرکت بهره برداری مترو تبریز ؛

کارکنان شرکت بهره برداری قطارشهری تخصصی تر می شوند

با همکاری بین شرکت بهره برداری قطارشهری و مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری ؛ کارکنان این شرکت جهت پویایی بیشتر و حفظ سطح علمی خود ، پس از گذراندن آموزش های تکمیلی و تخصصی ، طی آزمونهای ویژه گواهی های علمی دریافت خواهند نمود.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز؛ سعید بشیریان بناب با اعلام این مطلب اظهار داشت : با توافق های انجام شده ، مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز با تلفیقی از تجارب اساتید خود و کارشناسان ارشد این شرکت برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی تر در حوزه حمل و نقل ریلی اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه افزود: در این تفاهم نامه ، آن دسته از کارکنان این شرکت که نیازمند دوره های تکمیلی و تخصصی باشند ، خواهند توانست با بهره گیری از ظرفیت  های مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز پس از سپری کردن دوره های لازم و برگزاری آزمون توسط مرکز آموزش گواهی نامه های علمی دریافت نمایند.

با موافقت دانشگاه جامع کشور؛  
 ٢ رشته  جدید مرتبط با فعالیت های حوزه قطارشهرى در مرکز آموزش دانشجو جذب خواهد کرد 

دکتر عليرضا سلطانى با اعلام اين مطلب ، اظهار داشت: رشته هاى جديد با هدف بسترسازى براى تامين نيازهاى آتى شهردارى تبريز در حوزه حمل و نقل ريلى انجام شده است. 

رئيس مركز آموزش علمى كاربردى شهردارى تبريز افزود: اين مركز با داشتن ظرفيت هاى مناسب آموزشى آماده بهره گيرى از تجارب كارشناسان ارشد شركت بهره بردارى قطارشهرى در راستاى همكارى هاى بين دو مجموعه است.