تاریخ : پنجشنبه 10 آبان 1397     |     کد : 495

جشن فارغ التحصیلی برای دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی

دانشگاه جامع واحد استان برگزار می کند.

سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ، دانشگاه جامع واحد استان در نظر دارد جشن دانش آموختگی برای کلیه دانشجویان مراکز علمی کاربردی استان برگزار نماید .  دانش آموختگان می توانند مطابق برنامه زمانی و مکانی زیر در جشن مذکور شرکت نمایند .
زمان مراسم : ساعت 8:30 صبح الی 12 روز چهارشنبه  مورخه 23/08/97
مکان مراسم : سالن آمفی تئاتر مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز