تاریخ : سه شنبه 1 آبان 1397     |     کد : 493

کارگاه آموزشی افراد موفق چگونه می اندیشند

در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز،کارگاه آموزشی (افراد موفق چگونه می اندیشند) در تاریخ 97/07/30  درسالن همایش  با هدف توانمند سازی و خودباوری  دانشجویان  با حضور رئیس و جمعی از اساتید و دانشجویان مرکز آموزش برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی آقای دکتر باقرزاده خواجه به 20 مورد از روش های کسب موفقیت با الگو برداری از انسانهای  موفق اشاره نمود.