تاریخ : سه شنبه 10 مهر 1397     |     کد : 491

بازدید رئیس دانشگاه آزاد استان آذربایجان شرقی از مرکز اموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز

انعقاد تفاهم نامه ی همکاری علمی و فرهنگی

تفاهم نامه ی همکاری مشترک بین دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد تبریز و مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز منعقد می شود.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش، به منظور توسعه همکاری های علمی و فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی استان و مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تبریز، تفاهم نامه ی همکاری امضا خواهد شد.
به موجب این تفاهم نامه
1-فعالیتهای مشترک علمی و فرهنگی
2-برنامه های تحقیقاتی مشترک
3-تبادل یافته های علمی و پژوهشی
4-تعریف فرصت های مطالعاتی مناسب برای بهره وری مناسب
5-برگزاری و شرکت در سمینارها و جلسات علمی مشترک
6-تبادل نشریات و مطالب علمی و...
از محورهای همکاری خواهد بود.